0Belivende kommunikation
Kursisterfaringer
Stresshåndtering
Kommunikation voksen-barn
Bel. kom. for personalegr.
Meditationsterapeut
Esoterisk astrologi og kosmologi
Kursus i at slippe afhængigheden
Biografiarbejde
Kognitiv fitness
Martinuskosmologi
Endags meditationsretreat
Meditation for kronisk syge
   

Forsiden
Om Kommunikationsakademiet
Strandagergaard Refugium
Uddannelser & kurser
Prometheusmetoden
Kalender
Madopskrifter
Gratis samtaletilbud
Artikler og debat
Terapi
Supervision
Anmeldelser
Kronikker
Fiktion
Bogudgivelser  

    
                                  
Kommunikationsakademiet Prometheus

Uddannelse

Belivende og konstruktiv kommunikation

Etårig uddannelse, hvor man får træning i at kommunikere ikke voldeligt med såvel andre som sig selv. Med udgangspunkt i hjernens udvikling og funktion og de hertil knyttede etiske, kreative og erkendelsesmæssige perspektiver arbejdes der med den enkeltes egen biografi, således at hver deltager får øje på den røde tråd i ens individuelle livsforløb, ser den i en større sammenhæng og når til erkendelse af, hvilke delpersonligheder i én, der hører til i kategorien destruktive følelser og hvilke der hører til i kategorien belivende og konstruktive følelser. Vi udvikler redskaber til at kunne benytte de belivende potentialer og dermed hjælpe både os selv og andre til fremme af følelsesmæssig intelligens og dermed højere grad af trivsel, forståelse og kreativ tænkning.

 

Menneskesynet i uddannelsen er baseret på bl.a. Daniel Golemans teorier om følelsesmæssig intelligens, Marshall B. Rosenbergs teorier om ikke voldelig kommunikation, Bernhard Lievegoeds steiner-inspirerede teorier om menneskets psykologiske og sjælelige udviklingsmuligheder og C.G. Jungs teorier om arketyper og delpersonligheder (kybernetikken).

De praktiske metoder er udviklet af Lisa von Schmalensee Magnússon på baggrund af resultaterne fra de sidste tredive års forskning i kognitionsneurologi, specielt den amerikanske skole, og den måde teorierne samtænkes og videreudvikles på er beskrevet i bogen Belivelse - At turde ville livet med fokus på friværdien i frontallapperne.

Prometheusmetoden

Den unikke og basale terapiform, prometheusmetoden, som er en maleterapeutisk metode, udviklet af Lisa i 2013 på baggrund af indsigt i de to hjernehalvdeles funktioner, er grundigt beskrevet på siden Prometheusmetoden og kan også hentes i pdfformat her.

 
Forløbet kan certificere til at kunne virke som kommunikationspædagog eller –terapeut indenfor området.

 

6 weekendkurser á 16 t. samt 40 øvegange á 2 t.
Pris: 14.000 kr.
Kurserne foregår på Strandagergaard. Der er mulighed for overnatning på gården efter nærmere aftale og ved særskilt betaling herfor.

Brochuren med kursusbeskrivelsen kan hentes her.

Specielt tilrettelagt forløb for personalegrupper, se her.

Da der er rullende optag kan uddannelsen påbegyndes når som helst.
Fra januar 2010 er der max. tolv deltagere på hvert hold. 

WEEKENDER I 2015  og 2016 KL. 9 –17 for de to parallelhold

HOLD A:
21.-22. febr. (mod.4 – behov, fokus på alderen 21-28 år).

18.-19. april  (mod. 5 – behov, fokus på alderen 28-35 år).
13.-14. juni  (mod.6 – anmodninger, fokus på alderen 35-42 år og frem).
26.-27. sept. (mod.1 – iagttagelse, fokus på alderen 0-7 år).
28.-29. nov.  (mod. 2 – følelser, fokus på alderen 7-14 år).
30.-31.
 jan.  (mod. 3 – følelser, fokus på alderen 14-21 år).

  HOLD B:
24.-25. jan.  (mod. 2 – følelser, fokus på alderen 7-14 år).
 21.-22. marts (mod.3 – følelser, fokus på alderen 14-21).
 9.-10. maj  (mod.4 – behov, fokus på alderen 21-28).
29.-30. august  (mod 5 – behov, fokus på alderen 28-35 år).
24.-25. okt.  (mod. 6 - anmodninger, fokus på alderen 35-42 år og frem).
12.-13. dec.  (mod 1 - iagttagelse - fokus på alderen 0-7 år).Man tilmeldes et bestemt hold men kan, i henhold til nærmere aftale med Lisa og såfremt der er plads på de andre hold, undertiden bytte.

Datoer for øvegange efteråret 2014 ses på kalenderen.

Kompendium i ikke voldelig kommunikation, som bedes læst inden kursusstart og medbringes til alle øvegange, kan downloades her.

Manual til brug for den empatiske og diakoniske samtale kan downloades her.